Finns det några hjälpmedel som kan underlätta livet med spridd bröstcancer?

Uppdaterad på 12.06.2019

Hjälpmedel är särskild utrustning som kan bidra till en bättre levnadssituation under behandlingen. Det kan till exempel vara produkter som hjälper dig att förebygga eller lindra symtom och göra dig mindre beroende av vård. När det gäller spridd bröstcancer kan sådana hjälpmedel bland annat vara tex kryckor, rollator, rullstol, griptänger, stödstrumpor etc. Åtgärder för att anpassa lägenheten kan också vara aktuellt tex trapphiss, dörröppnare, borttagning av badkar, tröskelborttagning mm. I princip ska hjälpmedlen finnas med i den lagstadgade sjukförsäkringens hjälpmedelsregister.

På webbplatsen 1177 Vårdguiden finns mer information om hjälpmedel och praktiskt stöd vid cancer

 

Webbläsaren stöds inte

Sorry, our website does not support older browser. Please try again with the current version of the following browsers: