Hur kommer mitt liv att förändras efter diagnosen?

Uppdaterad på 20.03.2019

Diagnosen spridd bröstcancer och den behandling som följer har en stor inverkan på ditt liv och innebär många förändringar, både vad gäller kroppen, jobbet och familjelivet. Det kan hända att hela din livssyn förändras och att du börjar prioritera annorlunda, både i livet i stort och i relationen med din familj eller partner. Vänner och anhöriga kommer att lägga märke till sådana förändringar och kan reagera på olika sätt. En del familjemedlemmar kanske blir extra beskyddande, medan andra drar sig undan. Här gäller det att ha en dialog med dina närmaste.

Appen EmotionSpace är ett bra stöd i vardagen som kan hjälpa dig att hantera den psykiska börda som sjukdomen innebär. I appen kan du uttrycka vad du känner just nu och vad som har utlöst den känslan. Du kan även dela den informationen med dina närstående och läsa verkliga berättelser från andra kvinnor och män med cancer.

På hemsidan Spridd Bröstcancer och Du finns även bra tips om att prata om din cancerdiagnos med din omgivning.

 

Webbläsaren stöds inte

Sorry, our website does not support older browser. Please try again with the current version of the following browsers: