Kan jag få tillgång till någon rehabilitering när jag har spridd bröstcancer?

Uppdaterad på 12.06.2019

Du kan få rehabilitering som omfattar både medicinska, sociala och yrkesmässiga åtgärder. Grundregeln är att rehabiliteringsåtgärder efter bröstcancer precis som alla andra rehabiliteringsåtgärder måste vara nödvändiga av medicinska skäl. De ska också ha ordinerats av läkare och godkänts av försäkringsbolaget.

Det speciella med onkologisk rehabilitering är att det inte bara är anställda som omfattas av obligatorisk försäkring som är berättigade till förmånerna, utan även pensionärer samt deras anhöriga. Syftet är att lindra de fysiska, psykiska, sociala och yrkesrelaterade effekterna av sjukdomen och behandlingen och hjälpa patienterna med återanpassning i hemmet och sociala sammanhang.

Du hittar en översikt om cancerrehabilitering på webbplatsen 1177 Vårdguiden.

Du hittar det nationella vårdprogrammet för cancer rehabilitering på Cancercentrums webbplats.

 

Webbläsaren stöds inte

Sorry, our website does not support older browser. Please try again with the current version of the following browsers: