När kan palliativ vård bli en del av min behandling?

Uppdaterad på 06.05.2019

Syftet med palliativ behandling är att förbättra din livskvalitet, lindra symtomen och stötta dig känslomässigt. Därför sätts den typen av behandling ofta in omedelbart efter att man fått diagnosen spridd bröstcancer. Smärtlindring är en mycket viktig del av den palliativa vården. Under ditt sjukdomsförlopp kan du kan bestämma dig för att avbryta den palliativa medicinska behandlingen (cytostatika, antikroppar mm). Det innebär att du gör ett medvetet val att inte ta emot någon ytterligare behandling som syftar till att hejda tillväxten av bröstcancern. Det kan till exempel bli aktuellt om behandlingen har slutat fungera eller om biverkningarna blir för tuffa.

Här kan du läsa mer om palliativ vård i Sverige på webbplatsen 1177 Vårdguiden.

Mer information finns även i Palliativguiden, en nationell förteckning över verksamheter som bedriver specialiserad palliativ vård framtagen av Nationella Rådet för Palliativ Vård

Webbläsaren stöds inte

Sorry, our website does not support older browser. Please try again with the current version of the following browsers: