Var kan jag få hjälp med att hantera den psykologiska påfrestning som sjukdomen innebär?

Uppdaterad på 07.11.2019

Inom psykosocial onkologi finns det läkare, kuratorer, sjuksköterskor och psykologer som är specialiserade på de känslomässiga aspekterna av cancer. De kan hjälpa dig att hantera de mentala utmaningar som sjukdomen medför. Det handlar inte bara om att kunna hantera själva cancersjukdomen, utan också om att lära sig hantera reaktioner från vänner och bekanta och de närmast anhöriga. Prata med din kontaktsjuksköterska eller behandlande läkare för att få en remiss till specialisten på ditt sjukhus.

Bröstcancerförbundet har 33 bröstcancerföreningar spridda över landet. I de lokala bröstcancerföreningarna finns ett välutvecklat nätverk av kontaktpersoner som stöder medlemmarna med bland annat personliga kontakter och samtalsgrupper.

 

Webbläsaren stöds inte

Sorry, our website does not support older browser. Please try again with the current version of the following browsers: