Var kan jag få samtalsstöd personligen eller via telefon?

Uppdaterad på 12.06.2019

Du kan få råd och stöd av din kontaktsjuksköterska på sjukhuset om du utreds eller behandlas för cancer. Kontaktsjuksköterskan kan bland annat berätta för dig om de olika händelserna i din vård och när de ska ske. Svara på frågor och ge råd och stöd samt hjälpa dig att nå andra yrkesgrupper inom vården om du behöver det.

Du kan läsa om kontaktsjuksköterskans uppgifter på webbplatsen 1177 Vårdguiden.

På webbplatsen 1177 Vårdguiden hittar du information om samtalsstöd i vården.

Om du vill prata med någon i telefon kan du ta kontakt med Cancerrådgivningen på webbplatsen 1177 Vårdguiden eller via Cancerfondens stödlinje.

 

Webbläsaren stöds inte

Sorry, our website does not support older browser. Please try again with the current version of the following browsers: