Var kan mina barn få psykologiskt stöd?

Uppdaterad på 12.06.2019

Vid cancersjukdom är det inte bara du själv som påverkas, utan också dina närmaste anhöriga: partner, barn, familj och vänner. Det finns hjälp att få även för barn, så att de får lära sig att hantera sina känslor bättre och anpassa sig till de förändringar i familjen som sjukdomen för med sig. Du kan fråga din behandlande läkare, en barnpsykolog, skolpsykologen eller skolsköterskan på ditt barns skola. Om sjukhuset har en psykosociala avdelningen finns det personal som har specialkunskaper för att stötta barn till cancersjuka.

Här finner du Cancerfondens översikt om hur du själv kan prata med barn i olika åldrar om cancer.

Du kan också hitta värdefulla råd om hur man kan prata med sina barn om cancer på hemsidan Spridd bröstcancer och Du.

Läs även denna information om psykologiskt stöd för närstående på webbplatsen 1177 Vårdguiden

 

Webbläsaren stöds inte

Sorry, our website does not support older browser. Please try again with the current version of the following browsers: