Vilka behandlingar finns för spridd bröstcancer?

Uppdaterad på 12.06.2019

Det vanliga vid spridd bröstcancer är att man använder behandlingsmetoder som verkar i hela kroppen. De behandlar inte bara själva metastaserna utan också eventuella cancerceller som kan finnas ”dolda” på andra ställen i kroppen. Behandlingen mot metastaser pågår i allmänhet under en längre tid och används på ett sådant sätt att det ska minska biverkningarna till ett minimum och upprätthålla en god livskvalitet.

Spridd bröstcancer behandlas främst med läkemedel. Ibland används strålbehandling och i vissa fall kan operation bli aktuellt, om det gör att bröstcancern kan kontrolleras och symtomen minimeras. Vad gäller läkemedel så är det i princip kemoterapi (cellgifter), hormonbehandling och så kallad målinriktad behandling som finns att välja bland. Samtidigt utvecklas många nya kombinationer och blandningar av de här behandlingsalternativen som kan vara särskilt effektiva.

På hemsidan Spridd Bröstcancer och Du hittar du en översikt över behandlingar

På Cancerfonden.se finns även bra information rörande behandlingar

Om du vill ha ytterligare information rekommenderar vi att du kontaktar din vårdgivare.

 

Webbläsaren stöds inte

Sorry, our website does not support older browser. Please try again with the current version of the following browsers: