Vilken typ av hjälpmedel finns tillgängliga för mig?

Uppdaterad på 12.06.2019

I princip har du rätt till alla hjälpmedel som är medicinskt nödvändiga. Hjälpmedlen måste finnas med i den lagstadgade sjukförsäkringens hjälpmedelsregister. Bidrag för bland annat peruk är olika för olika landsting. För mer information kan du gå in på webbplatsen 1177 Vårdguiden och söka dig fram till vad som gäller i ditt landsting, eller kontakta din kontaktsjuksköterska eller behandlande läkare för mer information. Om du har en privat sjukförsäkring bör du även kontakta försäkringsbolaget och ta reda på vilka förmåner som ingår.

 

Webbläsaren stöds inte

Sorry, our website does not support older browser. Please try again with the current version of the following browsers: